Physiology

Aronija rađa svake godine

Aronia takes approximately 170 days to complete maturation and requires sum temperatures of 1500C

U zemljama centralne Evrope diferenciranje cvetnih pupoljaka počinje krajem avgusta i početkom septembra u godini koja prethodi cvetanju. Fenofaza cvetanja počinje sredinom maja i traje u proseku 10 do 20 dana (3-4 dana po jednom cvetu). Medijalni pupoljci najčešće počinju da cvetaju pre apikalnih. Poput drugih vrsta voćaka koje cvetaju kasno, cvetovi aronije nisu izloženi opasnosti od poznih prolećnih mrazeva. Grane starosti od 2 do 5 godina su najproduktivnije i kod žbunova u punoj rodnosti na njima se zameće oko 70% plodova.

Cvetovi su samooplodni, a oprašivanje je entomofilno. Čak i u uslovima koji nisu povoljni za oprašivače uspešno se zametne 40-60% plodova, čime se osigurava dobra berba. Osipanje plodova je umereno i kreće se oko 25-30% zametnutih plodova. Plodovi povećavaju masu nakon 3 meseca od početka cvetanja (80-90 dana), a sazrevaju u periodu avgust-septembar. Masa ploda najbrže se uvećava poslednjeg meseca pred berbu.

Aronija po pravilu rađa svake godine.

Scroll to top
English EN Srpski јezik SR
Select your currency
RSD Serbian dinar
EUR Euro